What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Søndagsspinn på Svea Casino

Users who viewed this discussion (Total:0)

sorcer3ss

Moderator
Staff member
Joined
Feb 25, 2008
Messages
69,384
Søndagsspinn på Svea CasinoSunday Spin (hver søndag!) - Alle får 1 Free Spin på et Quickspin-spill, denne måneden
er det Big Bot Crew, og hver mandag blir en tombola mellom spillere som tok spinnet -
premien er 500 kr bonus penger og vil bli kreditert på Mandag, vinners fornavn oppdatert
på nettstedet mandag kl. 18.00
.


 

Top