What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

QuasarGaming Casino erbjuder en 100 % bonus på din första insättning upp till totalt 200 € gratis

Users who viewed this discussion (Total:0)

dani3839

Administrator
Staff member
Joined
Jan 17, 2008
Messages
83,183
QuasarGaming Casino erbjuder en 100 % bonus på din första insättning upp till totalt 200 € gratis.

MINDRE DETALJER

Erbjudandet gäller endast kunder som är över 18 år.


Det här erbjudandet kan inte användas tillsammans med några andra erbjudanden.

Bonusen kommer att sättas in på ditt konto så snart din första insättning har slutförts.

Om du väljer att inte motta den första insättningsbonusen ber vi dig kontakta Quasar Gamings medlemssupport efter att du gjort din första insättning innan du börjar spela. Observera att den första insättningsbonusen inte kan användas på ditt konto vid ett senare tillfälle.

Insatser gjorda på bordsspel gäller inte för detta erbjudandes syften. Klicka här för fullständig lista med ingående spel.

Om du begär ett uttag överskridande ditt insättningsbelopp innan du har uppfyllt satsningskraven kommer din bonus och dina vinster att ogiltigförklaras.

Observera att den första insättningsbonusen endast kan begäras en gång per person, hushåll, familj, hushållsadress, e-postadress, kreditkortsnummer, IP-adress eller delad datormiljö.


QuasarGaming tillåter endast ett aktivt spel om pengar-konto. Om ett andra konto öppnas leder det till att ditt konto stängs och att dina bonusar och vinster annulleras.

Om en spelare gör ett uttag innan de har uppfyllt insatskraven kommer eventuella återstående medel i deras bonussaldo att anses vara noll och ogiltigt och saldot nollställs.

Skulle bonuspengar kvarstå och inga insatser görs under en period om 30 dagar ska bonussaldot rensas och bonussaldot återgå till noll.

Om en spelare skulle motta ytterligare bonusar (efter ledningens godkännande) då de redan har ett bonussaldo från tidigare bonuserbjudanden ska värdet av de ursprungliga bonusarna omberäknas för att återspegla de sammanlagda mottagna bonusarna.

]Om en tvist uppstår kommer alla beslut som fattas av Quasar Gaming att anses vara slutgiltiga.

Insatskrav på 50x gäller.

QuasarGaming förbehålles rätten att kräva ID och bevis på insättningen för att styrka dess legitimitet.

Villkoren ovan gäller utöver QuasarGaming allmänna villkor. QuasarGaming förbehålles rätten att ändra villkoren och/eller återkalla denna kampanj när som helst med eller utan anledning och med eller utan meddelande om detta. Spelare uppmanas att regelbundet granska relaterade villkor och hålla sig uppdaterade med eventuella ändringar.

Dessa villkor kan vara publicerade på ett antal språk i informationssyfte och lättillgänglighet för spelarna. Om det skulle vara skillnad mellan den icke-engelska versionen och den engelska versionen i de här villkoren är det den engelska versionen som gäller. 

Top