What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Mr Green är $ 1.000.000 Festlig Quest

Users who viewed this discussion (Total:0)

sorcer3ss

Moderator
Staff member
Joined
Feb 25, 2008
Messages
68,942
Mr Green är $ 1.000.000 Festlig Quest


Santa var på väg till att leverera över 1 000 000 kr i festliga godsaker för
alla de goda damerna och herrarna. Det var tills han insåg att en splittring
i sin säck hade tappat alla presenter här, där och överallt! Kommer du att
hjälpa Santa och Mr Green varje dag den här julen att samla alla de saknade
gåvorna och ta bort några fantastiska priser för dig själv?

Upplev julkul, pengar, prylar, semester och så mycket mer på din strävan att
hämta alla Santa's förlorade gåvor.

Varje dag har en spännande behandling för dig att njuta av i antingen Casino,
Sportsbook eller LIVE Casino. Så kolla tillbaka varje dag av risken saknas.
Åh, och glöm inte att ha en "underbar" jul!


 

Top