What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Luck av den irske måneden på VIP Casino Club

Users who viewed this discussion (Total:0)

judyb57

Super Moderator
Joined
Feb 20, 2008
Messages
0
Luck av den irske måneden på VIP Casino ClubVi nå at den irske er en heldig gjeng, så vi samler all lykken og kaster den inn i en konkurranse for alle våre VIP Casino Club spillere.

Datoen er viktig som vi gir bort sin verdi hver eneste dag i mars. F.eks. Første = £ 1, 17. = £ 17. Hvis du ønsker å vinne en god del av St Paddy 's £ 496 potten av gull, kan du delta i konkurransen ved å spille minimum £ 10 på den dagen du ønsker å vinne. Du vil gå inn den daglige trekningen og whats mer er at du kan vinne mer enn én gang!

Start leter etter fire-leaf kløver i bakgården hvis det gjør du en litte mer heldig og komme og vinne irsk gull!

Vilkår og betingelser

1. For å delta i denne kampanjen daglig, må du spille minimum £ 10 ekte penger, daglig.

2. Disse regler og betingelser utgjør en del av våre standard betingelser. Alle spillere som kommer inn i denne kampanjen blir fullstendig bundet av disse vilkårene.<!-- Affiliate Code Do NOT Modify-->X Factor<!-- End affiliate Code-->​
 
Last edited:

Top