What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Apple Kijk Giveaway bij FruityCasa (NetEnt)

Users who viewed this discussion (Total:0)

dani3839

Administrator
Staff member
Joined
Jan 17, 2008
Messages
82,684

FruityCasa gaat bananen !! Elke dag in augustus zullen we weggeven een Apple Kijk en kunt u de winnaar zijn !! Om in te zijn met een kans om te winnen moet men u de borgsom te voldoen voor uw regio (zie borg eisen hieronder), bijvoorbeeld voor de euro streek borg € 100, - heb je een Fruity kans om je eigen Apple horloge Sport winnen met een waarde van € 419, -. ? Hoeveel moet ik MOET storten op ENTER Elke storting (van de benodigde hoeveelheid voor elke valuta regio) krijgt u een vermelding in de competitie. Hieronder zijn de stortingsbedragen vereist. Borg Vereisten: (per ingang) Euro -

€ 100 Pounds Sterling - £ 70 Amerikaanse dollar -
$ 100 Australische dollar - $ 150 Zweedse kroon -
KR3900 Zuid-Afrikaanse Rand - R5800


FruityCasawordt aangedreven door Net Entertainment. 

Top