What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Spill av uken: Speil Speil på Svea Casino

Users who viewed this discussion (Total:0)

sorcer3ss

Moderator
Staff member
Joined
Feb 25, 2008
Messages
69,700
Spill av uken: Speil Speil på Svea Casino

Nå kommer det tredje spillet i Netents eventyrserie, Fairytale Legends: Mirror Mirror.
Dette spillet er basert på et berømt eventyr, nemlig Snøhvit og de syv dvergene.
Se etter minusbonusen, når du aktiverer, vil du knuse krystallene ved hjelp av et
valg og bak hver krystall vil det gjemme en flott myntvinne. Du kan vinne mellom
50 og 500 ganger din innsats under gruvebonusen. I tillegg møter du det magiske
speilet, den magiske fremmede, bonusfunksjonene, gratis spinn og myntgevinster.
Med 243 måter å vinne, vil vi si at dette er en veldig underholdende maskin!

<a title="SveaCasino" href="https://ads.sveacasino.com/tracking.php?tracking_code&aid=913289&mid=1388&sid=850&pid=267"><img src="https://d31mt5exqayvii.cloudfront.net/media/image/NO/sveacasino_banner_spill_no-launch_250x250_v2.gif" onerror="this.src = (this.src != 'https://omarsys-public.s3.amazonaws.com/media_space/28bdf97d1a7a3efb49f64d7be1081fc5.gif') ? 'https://omarsys-public.s3.amazonaws.com/media_space/28bdf97d1a7a3efb49f64d7be1081fc5.gif' : this.src" alt="null"/></a>[/cp]
 

Top