What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Playhippo dubblar din första insättning upp till maximalt 1500 kronor

Users who viewed this discussion (Total:0)

vixen777

Owner
Staff member
Joined
Jan 14, 2008
Messages
60,008

Playhippo dubblar din första insättning upp till maximalt 1500 kronor, vilket innebär dubbelt så mycket nöje på något av våra 400 spel. Som grädde på moset så får du dessutom lojalitetspoäng på alla våra spel.

PlayHippo belönar varje spel som du lägger! Oavsett vilket spel du spelar så får du alltid poäng som du kan växla in till riktiga pengar.

Ju mer du spelar, desto mer får du tillbaka! 

Top