What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Julespinn på Svea Casino

Users who viewed this discussion (Total:0)

sorcer3ss

Moderator
Staff member
Joined
Feb 25, 2008
Messages
67,977
Julespinn på Svea Casino

Julespinnets første uke innleder med Starburst

På Sveacasinos Julespinn deler vi ut ett gratis freespin om dagen til alle våre
medlemmer, samt enda flere freespins eller superspins hver gang du gjør et
innskudd. Denne ukens julesnurr pågår på utrolig populære Starburst! Dessuten
venter det tre konkurranser med premietrekninger for alle som deltar på
Julespinnet og der har vi skrapet i sammen en premiepott på 100 000 kr som
skal deles ut. Mer informasjon ser du nedenfor…

mer informasjon

<a title="SveaCasino" href="https://ads.sveacasino.com/tracking.php?tracking_code&aid=913289&mid=1389&sid=850&pid=267"><img src="https://d31mt5exqayvii.cloudfront.net/media/image/NO/sveacasino_banner_spill_no-launch_300x250_v2.gif" onerror="this.src = (this.src != 'https://omarsys-public.s3.amazonaws.com/media_space/3318f6bb436ce05ba8de6522f7e195bd.gif') ? 'https://omarsys-public.s3.amazonaws.com/media_space/3318f6bb436ce05ba8de6522f7e195bd.gif' : this.src" alt="null"/></a>[/cp]
 

Top