What's new
Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

200% välkomstbonus på BingoJoy! (St Minvers)

Users who viewed this discussion (Total:0)

judyb57

Super Moderator
Joined
Feb 20, 2008
Messages
0
200% välkomstbonus på BingoJoy!Du får 200% bonus på din första inbetalning på ditt spelkonto här hos oss! Du kan få upp till 2000 bonuskronor!

Dessutom får du 50% bonus på andra insättningen! Du kan få upp till 600 bonuskronor!

Bonusregler och villkor

Alla bonuspengar som utfärdas av St Minvers bingonätverk, måste omsättas minst 10 gånger för bingo och 20 gånger för övriga spel, innan en spelare kan ta ut de vinstpengar som vunnits med hjälp av bonuspengar. Utöver detta måste en spelare ha satt in minst 100 SEK på sitt spelkonto, innan ett uttag från spelkontot kan göras. Om en spelare gör ett uttag innan omsättingskravet har mötts går spelaren miste om eventuell innestående bonus.


Detta innnebär att om du har fått 50 SEK i välkomstbonus och ytterligare 100 SEK i insättningsbonus när du gjort din första insättning om 100 SEK (totalt har du då erhållit 50+100=150 SEK i bonuspengar). Innan du kan ta ut din vinst måste du måste köpa nya bingobrickor till ett värde som är minst 10 gånger större än det bonusbeloppet du har fått (i detta exempel 1.500 SEK).

En spelare kan endast ha ETT aktivt spelkonto. Vinster betalas endast ut till de spelare som har ett spelkonto registrerat. Om en spelare har registrerat flera spelkonton än ett, blir dennes vinster ogiltiga. Det är inte tillåtet att föra över pengar mellan olika spelares spelkonton.

St Minver övervakar aktivt spelarnas spelkonton för att undvika bonusmissbruk uppstår, bonusmissbruk bedöms vara otillbörlig, systematisk och/eller på annat sätt bedräglig verksamhet i akt och mening att utnyttja bonus-systemet. Vi förbehåller oss rätten att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga för att förhindra sådant missbruk uppstår. Det kan innebära avdrag av bonusbelopp från spelarens spelkonto/-n, avdrag av pengar som vunnits med sådana bonusbelopp eller avstängningar av spelarens konto/-n.

Alla kampanjbonusar fryser inne om de inte används inom 30 dagar efter att de har utfärdats.

Vänligen notera att det kan ta ända upp till 24 timmar innan en spelare som har vunnit chattbonuspengar har kontrollerats och bonusen har satts in på bonuskontot.

St Minver förbehåller sig rätten att bestämma vilka VIP kunder som är berättigade att erhålla månatliga bonusar.

Alla bonuserbjudanden kan ändras, dras tillbaka eller avslutas när som helst enligt St Minver godtycke.

Genom att registrera dig för att spela, bekräftar du att du förstår dessa regler och samtycker till att följa dem utan undantag. Dessa villkor utgör en del av våra allmänna bingo regler och villkor.<!-- Affiliate Code Do NOT Modify-->BingoJoy.se<!-- End affiliate Code-->​
 

Top