Streak Gaming Online Gambling Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

dubbla vinster

  1. J

    Vera&John fortsätter med dubbla vinstgarantier (Net Entertainment, IGT och Microgaming)

    Vera&John fortsätter med dubbla vinstgarantier Septembers vinstgaranti gav hela 11 lyckliga Vera&John-spelare lite extra kosing i fickan. Så varför sluta med vinstgarantin nu? Vera&John har bestämt sig för att fortsätta dela ut extrapengar i form av fler vinstgarantier även under oktober...

Top